Novinky

Glass Fiber posilniť okná Plastové Meter držať krok s výkon optimalizáciaReforma systému medzinárodnej elektrickej energie v posledných desaťročiach, sa zameriava na podporu reformy power generation súlad a znížiť náklady na elektrickú energiu. Reforma systému elektrickej energie podporu hospodárstva poslúchol, je potrebné, aby vás prostredníctvom systému. Jej základný obsah je optimalizovaný, plánovanie stratégie, tvoril presnosť mechanizmov stanovovania cien pre Internet. Optimalizácia plánovania politiky, buď prostredníctvom reformy trhu, opierajúc sa o trhový mechanizmus pre mobilný Web rozvoja, vzniku Dvojlôžková aukcie ceny realizované; alebo po mriežke a rozptýlené, sila prevádzkovateľov vybudovať aukčnej platformy; môže byť vertikálne integrovaný energetický systém, optimalizáciou plánovania politiky. Buď spôsobom, nastavenie napájania odoslania mechanizmu, presný cenový mechanizmus je predpokladom