Novinky

Sklo vláknami Meter plastové boxy a požiarneho hydrantu Box, koľko je bezpečná vzdialenosť by mala byťGlass fiber posilniť plastové meter a požiarneho hydrantu polia, ako je bezpečná vzdialenosť nie je nič, ale oheň zákonov zakázané vody a energie s jednotnú pozíciu... Zo strachu úniku vody spôsobil únik... Takže pokiaľ možno mimo dosahu 5 M. alebo oheň bez výhrad hlavy